4 İnanç Düzeyi


Reklamlar

Ruhsal Düzey (Kalp)


Bu düzeydeki inançlar sizin olduğunuz herşeydir. Programlar, kalp çakrasından başlanarak dışarıya doğru kişinin bütünlüğünden çıkartılır.

Öz İnanç Düzeyi (Beynin Ön Lobu)


Bu düzeydeki inançlar, ana rahmine düştüğümüz andan şu ana kadar geçen zamanda, bu hayatta öğrendiğimiz ve kabul ettiğimiz şeylerdir ve beynin ön lobunda enerji olarak muhafaza edilirler.

Genetik Düzey (Pineal Bez)


Bu düzeydeki inançlar, atalardan mirastır veya yaşarken genlerimize geçmiştir. Pineal Bez’deki DNA etrafında, bilincin morfolojik alanında muhafaza edilirler. Bu alan DNA’ya ne yapacağını söyler.

Geçmiş Düzey (Sırt Aurası)


Bu düzeydeki inançlar, geçmiş yaşamlardan veya derin genetik hafızadan ya da bizim şu anda sahip olduğumuz kollektif bilinç tecrübelerinden kısımları içerir. Bu anılar başın arka kısmında ve omuzlarda eterik enerji olarak tutulur.