Bu düzeydeki inançlar, geçmiş yaşamlardan veya derin genetik hafızadan ya da bizim şu anda sahip olduğumuz kollektif bilinç tecrübelerinden kısımları içerir. Bu anılar başın arka kısmında ve omuzlarda eterik enerji olarak tutulur.